Tài xỉu online (Việt Nam) Trang web chính thức

BỘ CÔNG THƯƠNG

Tài xỉu online

COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE

Thứ 3, 26/03/2024 | 09:10  

Hệ thống quy trình - biểu mẫu

 

 

TT

Tên Quy trình

Mã hóa

Download

1

Tuyển sinh

QT.01

2

Thi kết thúc môn học/mô đun

QT.02

3

Thi và xét tốt nghiệp

QT.03

4

Xét tốt nghiệp

QT.04

5

Đánh giá kết quả học tập của HSSV

QT.05

6

Đánh giá kết quả rèn luyện HSSV

QT.06

7

In và cấp phát Văn bằng, Chứng chỉ

QT.07

8

Tuyển dụng

QT.08

9

Quy hoạch cán bộ

QT.09

10

Đào tạo bồi dưỡng giáo viên  

QT.10

 

11

Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, người lao động

QT.11

12

Đánh giá, xếp loại giáo viên

QT.12

13

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức

QT.13

14

Xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT

QT.14

15

Cập nhật và đánh giá CTĐT

QT.15

16

Biên soạn, điều chỉnh và thẩm định Giáo trình đào tạo

QT.16

17

Lựa chọn và thẩm định Giáo trình đào tạo

QT.17

18

Quản lý sử dụng thiết bị

QT.18

19

Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị

QT.19

20

Quản lý xưởng

QT.20

21

Khảo sát Học sinh - Sinh viên   

QT.21

22

Khảo sát doanh nghiệp/đơn vị sử dụng lao động

QT.22

23

Thanh lý tài sản 

QT.23

24

Mua sắm thiết bị, công cụ

QT.24

25

Kiểm soát tài liệu Đảm bảo chất lượng

QT.25

26

Đánh giá nội bộ

QT.26

27

Cải tiến chất lượng

QT.27

28

Đăng ký, triển khai và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

QT.28

QT28. Quy trình Đăng ký, triển khai và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

29

Quản lý điểm 

QT.29

30

Thực tập kết hợp sản xuất

QT.30

31

Xây dựng kế hoạch đào tạo và xếp Thời khóa biểu

QT.31

32

Quản lý hoạt động giảng dạy

QT.32

33

Giao khối lượng giảng dạy học kỳ

QT.33

34

Thi lần 2 môn học/mô đun

QT.34

35

Kỷ luật Học sinh - sinh viên

QT.35

QT35. Kỷ luật Học sinh - sinh viên

36

Kiểm tra hoạt động giáo dục nghề nghiệp

QT.36

 


Tags:

Bài viết khác

© 2024 COIT. All rights reserved